Den personliga advokatbyrån

Advokataktiebolaget Wi-Law är den mindre, personliga advokatbyrån med lång erfarenhet inom kommersiell juridik. 

Långa relationer


Vi värdesätter långa relationer med våra klienter. Genom att lära känna respektive klients kultur, organisation och historia kan vi ge juridisk rådgivning på sätt som passar just er. 
Medarbetare


Advokat Staffan Wilow 

E-post: sw@wilaw.se


2019 ---- Advokat, Advokataktiebolaget Wi-Law

2017-2019, Senior Advisor, Advokatfirman MarLaw. 

2014-2017, Partner, Advokatfirman GHC, Stockholm.

1995-1997, Partner, Advokatfirman Wilow & Partners. 

1992-1994, Bolagsjurist / Legal Counsel, Pharmacia AB, Uppsala, Stockholm, international pharma business law.

1986-1992, 1997-2014, Partner, Advokatkollegiet /Advokatfirman af Petersens KB. 

1983-1986, Biträdande jurist, Advokatfirman Schön AB, Stockholm.

 

Studier

1994, Inträde i advokatsamfundet

1980-1983, Educational programme for legally trained judge

1980, Legal Division Stockholm Police department

1980-1982, Nacka tingsrätt, (district court) 1980-1982

Svea hovrätt (Stockholm Court of Appeal).


Språk

Svenska

Engelska

Finska

 Jur.kand. Elina Jute

E-post: ewj@wilaw.se


2019 ---- Biträdande jurist, Advokataktiebolaget Wi-Law

2017-2019, Biträdande jurist Advokatfirman Marlaw

2016-2017, Senior Legal Counsel, Samsung Electronic Nordic AB

2008-2011 samt 2012-2016, Bolagsjurist på 3 (HI3G Access AB)

2011-2012, Commercial Contract Manager Nordics, Dell AB


Studier

2007, Jur.kand./Degree of Master of Laws (Jur.kand.), Stockholms universitet

2006, Fil.kand./Bachelor Social Sciences and international relations, Stockholms universitet samt  l'Université Catholique de Louvain, Belgien.


Språk

Svenska

Engelska

Finska
Paralegal Lina Krait

E-post: lk@wilaw.se


2020 ---- Paralegal, Advokataktiebolaget Wi-Law

2020, Advokatfirman Vinge KB

2019, Trainee, Svenska ambassaden, Tunisien

2019, Nämndeman, Stockholms tingsrätt


Studier

2018 ---- Juristprogrammet, Stockholms universitet

2017 - 2018, Juridiska kurser skatterätt, media, marknadsföring och arbetsrätt vid Stockholms universitet.

2016, Business Administration på engelska och franska, HEC Montréal

2016, Språkstudier arabiska, Saifi Institute, Beirut. 

2014 - 2017, Bachelor Business Administration and French, Global Management program, Stockholms univeristet. 


Språk

Svenska

Engelska

Franska

Arabiska
Paralegal Filippa Michelsson

E-post: fm@wilaw.se


2021 --- Paralegal, Advokataktiebolaget Wi-Law

2020, Trainee, Advokatfirman Codex 


Studier

2018 ---- Juristprogrammet, Stockholms universitet


Språk

Svenska

Engelska
Paralegal Agnes Insulander

E-post: ai@wilaw.se


2021 --- Paralegal, Advokataktiebolaget Wi-Law


Studier

2018 ---- Juristprogrammet, Stockholms universitet


Språk

Svenska

Engelska


Erfarenhet


Våra jurister har en bakgrund som skiljer sig från många andra advokatbyråer. Dels har vi en lång erfarenhet från advokatbyrå men även omfattande erfarenhet från bolagsjuristroller inom IT, telecom och e-commerce samt life science. Denna kombination gör att vi ger juridisk rådgivning på ett sätt som uppskattas av hela företaget.