Den personliga advokatbyrån

Advokataktiebolaget Wi-Law är den mindre, personliga advokatbyrån med lång erfarenhet inom kommersiell juridik. 

Långa relationer


Vi värdesätter långa relationer med våra klienter. Genom att lära känna respektive klients kultur, organisation och historia kan vi ge juridisk rådgivning på sätt som passar just er. 
Medarbetare


Advokat Staffan Wilow 

Tel 070-564 30 12

E-post: sw@wilaw.se


2019 ---- Advokat, Advokataktiebolaget Wi-Law

2017-2019, Senior Advisor, Advokatfirman MarLaw. 

2014-2017, Partner, Advokatfirman GHC, Stockholm.

1995-1997, Partner, Advokatfirman Wilow & Partners. 

1992-1994, Bolagsjurist / Legal Counsel, Pharmacia AB, Uppsala, Stockholm, international pharma business law.

1986-1992, 1997-2014, Partner, Advokatkollegiet /Advokatfirman af Petersens KB. 

1983-1986, Biträdande jurist, Advokatfirman Schön AB, Stockholm.

 

Studier

1994, Inträde i advokatsamfundet

1980-1983, Educational programme for legally trained judge

1980, Legal Division Stockholm Police department

1980-1982, Nacka tingsrätt, (district court) 1980-1982

Svea hovrätt (Stockholm Court of Appeal).


Språk

Svenska

Engelska

Finska

 


Paralegal Ebba Kristensson

E-post: ek@wilaw.se


2022 ---- Paralegal, Advokataktiebolaget Wi-Law


Studier

2019 ---- Juristprogrammet, Uppsala universitet


Språk

Svenska

Engelska

Erfarenhet


Våra jurister har en bakgrund som skiljer sig från många andra advokatbyråer. Dels har vi en lång erfarenhet från advokatbyrå men även omfattande erfarenhet från bolagsjuristroller inom IT, telecom och e-commerce samt life science. Denna kombination gör att vi ger juridisk rådgivning på ett sätt som uppskattas av hela företaget.